Begeleiding/therapie

Begeleiding met paard

Wanneer je geïnteresseerd bent in het aangaan van een begeleidingstraject voor je kind kun je contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Wanneer je hebt besloten dat wij de begeleiding kunnen bieden die bij het kind past, zal het traject er als volgt uitzien:

 

Intakegesprek

In het intakegesprek zal de situatie van het kind worden besproken. Daarbij zullen we niet alleen kijken naar de geschiedenis en de beperkingen, maar ook naar de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind. We zullen gezamenlijk de doelen bepalen die worden meegenomen in het begeleidingsplan. 

 

Zorgovereenkomst

De begeleider zal een begeleidingsplan opstellen. Met dit plan kan er een zorgovereenkomst worden opgesteld. Hierin worden de volgende punten verwerkt:

  • op welke persoon de zorgovereenkomst betrekking heeft
  • op welke dagen/tijden de zorg geleverd wordt
  • hoe het vervoer geregeld is
  • welke beeld- en geluidmaterialen van uw kind gebruikt mogen worden en voor welke doeleinden
  • hoe vaak en op welke wijze er geëvalueerd gaat worden
  • welke betalingsvoorwaarden gelden

Begeleiding

Wanneer de zorgovereenkomst akkoord is en er budget is, kan het begeleidingstraject worden gestart. De inhoud van de begeleiding zal op maat zijn voor de cliënt. Er wordt spelenderwijs gewerkt vanuit de kwaliteiten en mogelijkheden van de kinderen. We bieden structuur voor kinderen die structuur nodig hebben en veelzijdigheid voor kinderen die uitgedaagd willen worden. Er zullen altijd voldoende medewerkers aanwezig zijn, zodat er volledige aandacht is voor het kind en de veiligheid wordt gewaarborgd. 

 

Gedurende het traject wordt er een 'ik voel me goed boek' bijgehouden. Daarin worden in samenwerking met het kind, alle mooie momenten vastgelegd. Van elke sessie worden foto's gemaakt en een stuk tekst geschreven die hiervoor worden gebruikt. Het kind heeft zo een dierbaar document van al zijn competenties en succeservaringen. Hij kan hiermee aan anderen laten zien wat hij allemaal kan en ouders kunnen het proces blijven volgen. 

 

Feedback en input van ouders is zeer gewenst. Ouders zijn immers experts! Tevens is er ook een aanbod  voor de ouders. Een coachsessie voor een ouder waarbij de volledige aandacht is voor de ouder! Zorg voor het netwerk van een kind is namelijk uiterst belangrijk. Geïnteresseerd in coaching voor ouders? Vraag naar de mogelijkheden.

 

Wil je meer weten over begeleiding of wil je een afspraak maken? Neem contact op. 

 Ook is er meer informatie te vinden op www.hetparadepaardje.nl