De werkwijze paardentherapie

Het doel van paardentherapie (of therapie met andere dieren) is het verbeteren van sociale, emotionele of cognitieve vaardigheden van een cliënt. Ook kunnen dieren worden ingezet bij traumaverwerking en psychotherapeutische begeleiding. Dieren kunnen zeer nuttig zijn voor de educatie en motiverend werken. Het contact tussen een hulpverlener en de hulpzoekende is toegankelijker wanneer er een dier aanwezig is. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat dieren inzetten bij therapie effectief is. 

 

Een voorwaarde die bij deze therapie wordt gesteld, is dat er affiniteit moet zijn met dieren. Omdat er meerdere dieren beschikbaar zijn, kan er zowel met honden als met paarden gewerkt worden. Er wordt voor elke cliënt een programma op maat aangeboden. Spelenderwijs zullen we in de buitenlucht met  de dieren aan de slag gaan. Voor sommige kinderen zullen we activiteiten laagdrempelig houden en is bijvoorbeeld het borstelen van het paard of een rondje stappen al voldoende. Andere kinderen kunnen een rustgevende bosrit maken of een uitdagend spel in de bak doen. 

 

Er is voornamelijk veel ervaring met kinderen met ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld Autisme Spectrum Stoornis). Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals de basisprincipes van: ‘the horseboy method’ (zie filmpje) of het essentie coachingsmodel. Daarnaast worden de basisprincipes van de algemene psychologie en jeugdhulpverlening gebruikt. Door de kennis die is opgedaan, kan er op een unieke wijze paardentherapie worden aangeboden in de omgeving Breda, Etten-Leur en Roosendaal. 

 

Mijn collega's en ik blijven ons met regelmaat bijscholen en zijn altijd geïnteresseerd om ons te verdiepen in stoornissen, thema's en gedragsproblemen. 

 

Er wordt gewerkt vanuit de volgende kernbegrippen:

 

Toegankelijkheid: dat betekent dat we werken vanuit plezier, ontspanning en de mogelijkheden. Niets moet. Wanneer er gewerkt wordt met kinderen gaan we graag ‘kind volgend’ te werk.

 

Eigenheid: iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is. Er wordt een programma op maat aangeboden dat passend is voor de thema’s: kwaliteiten, doelen en wensen. Ook de paarden en andere dieren zullen aansluiting vinden op hun eigen manier en mogen zichzelf zijn.

 

Ontwikkeling: er worden doelen gesteld. Hierbij zal gekeken worden naar de stappen die gezet kunnen worden. Ook hier zal een programma op maat worden aangeboden en werken we met iedereen op zijn of haar eigen tempo. 

 

Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan veiligheid. We zorgen dat de dieren in goede conditie zijn en regelmatig getraind worden. Wanneer er met kinderen gewerkt wordt, zal een kind altijd een cap (helm) dragen in de aanwezigheid van een paard. Ook zullen er dan altijd twee begeleiders aanwezig zijn.

 

https://www.ou.nl/-/open-universiteit-onderzoekt-horse-boy-method?utm_source=linkedin&utm_medium=organic&utm_campaign=psychologie